Min sida
Juryns bedömning - ett utdrag:

Svenska Hem i Bromma / AndrénFogelström
Väl genomtänkt och ambitiöst förslag med stor variation av rumsligheter inom kvarteret. Fina, fungerande avgränsningar mellan privat och offentligt. Fickparken har fått en god placering med grön vägg intill. Förslaget känns flexibelt med rumsligheter av olika karaktär. Ett ambitiöst och väl genomtänkt förslag för mobilitetslösningar.