Min sida
Svenska Hem i Bromma är en familjeägd koncern inom fastighetsbranschen som varit aktiv i snart 30 år. Vi arbetar främst med fastighetsutveckling, produktutveckling och produktion av bostadsprojekt över hela Sverige.
Vi brinner för bostadsrätten
Svenska Hem i Bromma arbetar aktivt med att bygga fler bostadsrätter över hela landet. Vår verksamhet präglas av kvalitetsmedvetenhet, helhetstänk och långsiktigt ansvar. Därför lämnar vi aldrig över ansvaret till någon annan utan följer alltid våra projekt från första spadtaget till den dagen de nya ägarna flyttar in. På så sätt får vi kontroll över hela kedjan och kan garantera en hög kvalitet på de bostäder vi bygger. 

Bra boende till rimliga priser
Vår ambition är att redan i tidigt skede lägga stor vikt och omsorg vid att ta fram innovativa och kostnadseffektiva lösningar i våra projekt. Det tillsammans med vårt engagemang, flexibilitet och nära dialog med kommuner och arkitekter gör det möjligt för oss att bygga bostäder med högsta möjliga kvalité och komfort.

Hyresbostäder och renovering
I våra ögon är hyresrätten en naturlig och oumbärlig komponent i en modern och inkluderande stad. Därför satsar vi även stort på utveckling och byggande av nya hyresrätter. Ett exempel är Brofred Bygg och Entreprenad som är en del av Svenska Hem-koncernen med särskilt fokus på byggnation av nya hyresbostäder.

Vi lägger grunden för en grönare framtid

För oss på Svenska Hem är ett det en självklarhet att måna om vår miljö och gemensamma framtid. Vi försöker så långt det är möjligt anamma ett klimatsmart helhetstänkande och jobbar kontinuerligt med att förbättra våra arbetssätt i hela koncernen - allt för att minska på utsläpp och onödigt slöseri med resurser.

Svenska Hem strävar exempelvis alltid efter låga energivärden i samtliga projekt. Vi arbetar ofta med energijämförelser i våra projektet och har tack vare det, vid flera tillfällen, haft möjlighet att satsa på miljövänlig bergvärme som värmekälla istället för alternativ som drivs av fossilt bränsle.

Vi värnar om våra medarbetare
Vi är övertygade om att en bra arbetsmiljö är en grundförutsättning för att uppnå goda resultat och locka till sig skickliga medarbetare med rätt kompetens. Därför gör vi alltid vårt bästa för att våra anställda ska trivas på jobbet. I dagsläget har koncernen ett 70-tal anställda byggnadsarbetare, projektledare, exploatörer och markutvecklare, platschefer, byggledare, förvaltare samt en egen försäljningsavdelning. Vi hoppas naturligtvis också kunna locka till oss fler skickliga yrkesmänniskor och på sätt utveckla företagets samlade kompetens.

Vi arbetar redan idag med utveckling från så kallad råmark i tidiga skeden till en fullt färdig produkt som är inflyttningsklar, allt detta sker i egen regi och entreprenad. Vi har också knutit ett antal nyckelkonsulter inom VVS, el, konstruktion och teknik till vår projektgrupp. Samtliga konsulter i projektgruppen har lång erfarenhet och gedigen kompetens inom sina expertområden.

Så bygger vi en levande stad

Inom koncernen fokuserar vi på helheten, vi arbetar värdeskapande och kvalitetssäkrar och vill gärna ha en nära kontakt med våra kunder. Vi är måna om att vara med skapa pusselbitarna som bidrar till levande stadsdelar. Vår breda erfarenhet av byggprocessen skapar trygghet. De höga kraven och behoven som ställs på bostäderna, tillsammans med de anpassningar som krävs för miljö- och klimatanpassning, involverar fler krafter vilket är en utmaning som kräver resurser. Vi ser det som mycket betydelsefullt att hålla en god och nära dialog med kommuner och samarbetspartners.

Mångfald och gemenskap
Svenska Hems styrka ligger i flexibilitet och vår strävan att skapa kundanpassade bostäder som erbjuder ett mervärde - både i ett socialt och urbant perspektiv. I vårt arbete har vi också sett hur mycket mångfald och diversifiering berikar. Genom att blanda boendeformer och verksamheter skapar man en dynamik i en framväxande stadsdel. Av den anledningen arbetar vi mycket med mötesplatser, aktiva gatu- och gårdsrum och social hållbarhet. Boende i våra projekt ska på ett naturligt sätt kunna möta varandra, och självklart ska även besökare utifrån ska känna sig välkomna. Välkommen in i värmen.
Referenser

Kontakta oss gärna för mer information kring tidigare projekt.


Fastighetsutveckling


  • Frihamnen, Kvilliepiren, Göteborg 
  • Gripsholms Golfklubb, Mariefred
  • Mälarforum och Hotell Mälarblick, Strängnäs
  • Camping & Vandrarhem Djupvik, Strängnäs