• slidebg1

  Säljstart

  Nu är det dags för lansering av projektet! Information kan hittas på vår hemsida och även vanligtvis på hemnet samt annonsering och övrig annonsering. Vid säljstart får du ta del av material om projektet och den aktuella bostaden, planlösningar, priser och bofakta. Eftersom projektet endast är i startskedet är handlingar etc. preliminära och ändringar kan förekomma.

 • slidebg1

  Bokningsavtal

  projektet fortfarande i startgroparna du möjlighet att anmäla intresse för den bostad du önskar genom att teckna ett bokningsavtal. I samband med detta betalas en bokningsavgift/anmälningsavgift för att bekräfta reservationen, vilken återbetalas när förhandsavtal tecknas. Bokningsavtalet är ett underlag på att du som intressent nu har förtur att köpa bostaden du anmält intresse för. I detta skede är alla ritningar, kalkyler, insatser, avgifter etc. preliminära och ej fastställda och kan förändras.

 • slidebg1

  Förhandsavtal

  Nu är det dags att skriva ett förhandsavtal. Vid tecknandet av detta avtal erlägger du 15 % av lägenhetsinsatsen till bostadsrättsföreningen. Vid tecknande av förhandsavtalet kommer Svenska Hem be dig redovisa din finansieringslösning av köpet. Förhandsavtalet är bindande för båda parter under vissa förutsättningar som är reglerat i avtalet.

 • slidebg1

  Tillvalsbeställning

  Tillval innebär att du kan uppgradera grundstandarden eller välja till något som inte ingår. Tillval är alltid förenat med en merkostnad. Omfattningen av de tillval som erbjuds inom tillvalsprogrammet redovisas i en separat tillvalslista som du erhåller från inredningsansvarig för respektive projekt. Tänk på att val och tillval måste ske inom de tidsramar som anges. Detta för att vi skall kunna hantera dem och för att bostaden ska kunna färdigställas i tid. För ev. projekteringsändringar utgår en startkostnad för detta som faktureras i samband med övrig tillvalsbeställning.

 • slidebg1

  Upplåtelseavtal skrivs

  I god tid innan inflyttning ersätts förhandsavtalet med ett upplåtelseavtal. I samband med upplåtelseavtalet och slutbetalningsdatum noterat i avtalet betalar du återstående 85 % av insatsen och ev. slutlig tillvalsfaktura.

 • slidebg1

  Besiktning

  Nu börjar det verkligen närma sig. Cirka en vecka före inflyttning blir du inbjuden att vara med vid en besiktning av bostaden. Besiktningen genomförs av en opartisk besiktningsman. Då kontrolleras även att de eventuella tillval som du beställt är korrekta. I samband med besiktningen erhåller ni en bopärm med information kring huset och dess utrustning. I bopärmen finner ni även kontaktpersoner vid frågor efter inflyttning.

  Glöm inte att flytta telefonabonnemang och post, samt teckna hemförsäkring med bostadsrättstillägg.

 • slidebg1

  Slutlikvid

  Slutlikviden regleras i samband med upplåtelseavtalet.

 • slidebg1

  Inflyttning

  Nu är det dags för inflyttning! För att undvika att alla i huset flyttar in samtidigt, kontaktar vi dig i god tid för att samordna inflyttningen. Du bör nu ha ordnat en hemförsäkring med bostadsrättstillägg. Till bostaden hör en lägenhetspärm där du bland annat hittar skötselråd för material och utrustning samt information om felanmälan.

 • slidebg1

  Överlämnande av bostadsrättsförening

  Svenska Hem har bildat en bostadsrättsförening och utser dess första styrelse. En representant från Svenska Hem sitter med i styrelsen den första tiden. Därefter tar föreningens medlemmar över och driver verksamheten vidare. Vi erbjuder den första boendestyrelsen en grundläggande bostadsrättsutbildning och finns tillgängliga för frågor och råd under föreningens första verksamhetsår.

  Garantibesiktning

  Efter två år sker en så kallad garantibesiktning av byggnationen. Då granskas eventuella hänskjutna fel från slutbesiktningen samt fel uppkomna under garantitiden.

  Ansvarstid

  Byggfelsförsäkringen gäller tio år från slutbesiktningsdagen. Den skyddar mot väsentliga skador som kan uppstå av olika anledningar.