Min sida
Brofred Bygg & Entreprenad ingår i Svenska Hem-koncernen. Fokus ligger på  att bygga och förvalta moderna hyresbostäder och lokaler av högsta kvalitet. Koncernen har lång erfarenhet av att bygga bostadsrätter och har idag ca 1800 planerade lägenheter.
Om koncernen
Våra medarbetare täcker ett brett register av kompetenser. I vår personalstyrka finns alltifrån byggnadsarbetare, projektledare, platschefer till byggledare och förvaltare samt en egen försäljningsavdelning. Vi arbetar redan idag med utveckling från så kallad råmark i tidiga skeden till en fullt färdig produkt som är inflyttningsklar. Allt detta sker i egen entreprenad. Vi har för närvarande ett 10-tal projekt i olika skeden där vi erhållit markanvisningar runtom i Sverige. Några av dessa är redovisade bland våra referensprojekt. Vi har också knutit ett antal nyckelkonsulter inom VVS, el, konstruktion och teknik till vår projektgrupp, samtliga dessa konsulter har lång erfarenhet och hög kompetens. 

Vår produktionsmetod
Brofred Bygg & Entreprenad har flertalet gånger erhållit önskemål från kommuner och större fastighetsägare möjligheten till att uppföra så kallade "Första-bo' i form av student- och integrationslägenheter. Vi har därför tagit fram en egen produktionsmetod vilken gör att lägenheter snabbt kan produceras i storblock och enkelt monteras, plockas ner och flyttas.

För att möjliggöra en hög leveranskapacitet har en stor legoproducent knutits till koncernen. Konstruktionen är gjord för att kunna producera lägenheter med hög arkitektonisk kvalitet i innerstadsområden med helt underhållsfria fasader och tak under de första 25 åren. Lägenheterna kan enkelt plockas ner och flyttas. Tack vare detta kan även längre transporter genomföras till en mycket lägre kostnad vilket även minskar Co2-utsläppen.

Brofred idag
Nyligen vann Brofred en markanvisningstävling i Göteborg och arbetar nu i nära dialog tillsammans med Göteborgs kommun och Älvstrandens utveckling, med byggandet av närmare 900 temporära bostäder i Frihamnen.

Visst satsar vi mycket nybyggnation, men vi har inte glömt bort det befintliga bostadsbeståndet. Just nu är vi till exempel i full färd med renoveringen och upprustning av 216 lägenheter för ICA Holding AB i Upplands Väsby kommun. Där har vi även uppfört 30 studentlägenheter av hög kvalitét.

Övrigt

Det finns även stor kunskap inom koncernen gällande både drift och uthyrning av flyktingbostäder samt även HVB då ett systerbolag till Brofred inom koncernen bedriver sådan verksamhet.